Azet finance

Finanční magazín a rádce

Udělejte si jasno v tom, kolik vás může stát škoda v zaměstnání - AZET finance finanční magazín
Home Pojištění Udělejte si jasno v tom, kolik vás může stát škoda v zaměstnání
pojištění

Udělejte si jasno v tom, kolik vás může stát škoda v zaměstnání

od redakce

Pokud je vaší obvyklou náplní práce činnost, při které hrozí, že z nedbalosti způsobíte škodu, mělo by vás zajímat, na jak velkou náhradu má zaměstnavatel nárok. V zásadě rozhoduje skutečnost, zda ke škodě došlo z důvodu porušení pracovních povinností, nebo úmyslně.

Mnozí zaměstnanci žijí v domnění, že jakoukoliv škodu automaticky hradí v plné výši. Ve skutečnosti však zákoník práce hraje spíše v jejich prospěch – maximální výše náhrady totiž činí pouze 4,5násobek průměrné hrubé mzdy a zaměstnavatel má na ni právo pouze v případě, že se mu podaří prokázat tyto skutečnosti:

  • ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
  • musí existovat příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností.

Obě výše uvedené předpoklady navíc musí prokázat současně, jinak zaměstnanci povinnost náhrady škody nevzniká.

Zaměstnanec, který škodu způsobí úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo v opojení návykových látek, se dostává do podstatně horší situace – musí zaměstnavateli nahradit škodu v její plné výši, a navrch i případné ztráty (tzn. ušlý zisk za dobu, po kterou např. nefunguje důležitý stroj).

Pozor na „zvláštní“ případy

Na omezenou náhradu škody ve výši 4,5násobku průměrné hrubé mzdy se zaměstnanec nemůže spoléhat ani v případě, že zaměstnavateli podepsal dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty či dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Náhrada škody je za těchto okolností opět neomezená a povinnosti se zaměstnanec zcela nebo zčásti zbaví pouze prokázáním, že škodu nezavinil, případně ji zavinil pouze zčásti.

pojištění

Pojištění odpovědnosti jako záchranné lano

Zaměstnanci, kteří se nechtějí spoléhat na štěstí, se mohou před rizikem náhrady škody chránit pomocí pojištění odpovědnosti za škodu pro zaměstnance. Jeden z nejvýhodnějších produktů má momentálně v nabídce pojišťovna ERGO. Klienti se mohou spolehnout na vysoký rozsah pojistné ochrany, nízkou spoluúčast a celosvětovou platnost bez příplatku.

Podobné příspěvky

Vložit komentář