Azet finance

Finanční magazín a rádce

Daň z přidané hodnoty: Kdo ji musí platit a jaké povinnosti má identifikovaná osoba?
Home Daně Daň z přidané hodnoty: Kdo ji musí platit a jaké povinnosti má identifikovaná osoba?
daně

Daň z přidané hodnoty: Kdo ji musí platit a jaké povinnosti má identifikovaná osoba?

od redakce

Platí ji všichni, tedy zákazníci i podnikatelé a firmy, když nakupují zboží nebo služby, a státní rozpočet se bez ní neobejde. Ano, řeč je o dani z přidané hodnoty, jíž zkráceně říkáme DPH. V České republice byla zavedena už v roce 1993, když nahradila daň z obratu. Velkou výhodou DPH je především to, že je snadno vymahatelná a vyhnout se jejímu zaplacení není právě jednoduché. Ke kontrole jejího řádného placení slouží EET – elektronická evidence tržeb. Toto zaručuje státní pokladně její stěžejní příjmy, jež dále může přerozdělovat dle potřeb jednotlivých ministerstev.

Jak daň z přidané hodnoty vlastně funguje?

Plátce DPH, tedy firma či živnostník, vyrobí produkt nebo poskytne službu, k jejíž ceně připočte dané procento daně z přidané hodnoty podle toho, do jaké sazby daný produkt či služba spadají. Základní sazba DPH od roku 2015 činí v České republice 21 %, první snížená sazba je ve výši 15 % a druhá snížená sazba ve výši 10 %. Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty přitom přesně vymezuje, v jakých případech lze uplatňovat snížené sazby DPH.

Pro určení plátcovství DPH je důležité znát přesnou definici obratu. Plátcem daně z přidané hodnoty se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 milion korun. Na toto je třeba v průběhu podnikání myslet, protože se při stanovování plátcovství nevychází z kalendářního roku. Plátce DPH má vedle povinností (daňové přiznání, kontrolní hlášení) také nárok na odpočet DPH.

Kdo je identifikovaná osoba k DPH?

Identifikovaná osoba musí podat každý měsíc daňové přiznání  k DPH v případě:

  • pořízení zboží z jiného členského státu EU, jehož celková hodnota bez DPH překročila v kalendářním roce 326 tisíc Kč
  • přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od podnikatele či firmy odkudkoliv ze světa, který nemá sídlo ani provozovnu v ČR – týká se to zejména Facebook Ads nebo Google AdWords
  • poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU – například příjem z reklam z Google AdSense
  • přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od podnikatele nebo firmy odkudkoliv ze světa – jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Základním rozdílem mezi identifikovanou osobou a plátcem DPH je to, že identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH a nepodává kontrolní hlášení. Pro tuzemské transakce se identifikovaná osoba chová jako neplátce a svoji činnost zde nezatěžuje daní.

Podobné příspěvky

Vložit komentář