Azet finance

Finanční magazín a rádce

Identifikovaná osoba - AZET finance finanční magazín
Home Daně Identifikovaná osoba
identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba

od redakce

Identifikovanou osobu specifikuje Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kdo je identifikovaná osoba a jak to je v jejím případě s podáním daňového přiznání? To a další důležité informace se dozvíte v dnešním článku.

Kdo je identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba je osoba povinná k dani, která není plátcem v případě, že v České republice pořizuje zboží z jiného členského státu Evropské unie, které je předmětem daně. Identifikovanou osobou se stává ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku.

Dále jsou identifikovanými osobami ty osoby povinné k dani, které doposud nejsou plátci DPH, ale zároveň překročily roční limit 326 000 Kč bez DPH pro pořízení zboží z jiného členského státu, bylo jim dodáno zboží s instalací a montáží od osoby neusazené v tuzemsku, anebo přijaly službu s místem plnění v tuzemsku od osoby mimo ČR, která zde nemá sídlo ani provozovnu.

Identifikovaná osoba a daňová přiznání

Každá identifikovaná osoba má povinnost podat daňové přiznání k DPH. V případě, že poskytuje také přeshraniční služby, musí podat i souhrnné hlášení dle §102 zákona o DPH. Do obou dokumentů se však zahrnuje jen přeshraniční plnění. Osoby s místem podnikání v ČR nemusí nutně u tuzemských plnění uplatňovat DPH. V tomto případě, ale nebudou mít ani nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud by však tento nárok uplatňovat chtěly, mohou se stát dobrovolnými plátci.

Přihlášení a zrušení registrace k DPH

V případě, že se neplátce DPH stane dle výše uvedených podmínek identifikovanou osobou, je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se stal identifikovanou osobou, podat přihlášku k registraci. Naopak zrušit registraci k dani je možné v případě, že v poslední 6 měsících podnikateli nevznikla povinnost daň přiznat, v posledních 2 letech nepořídil zboží v hodnotě nad 326 000 Kč bez DPH anebo ukončil svou podnikatelskou činnost.

Podobné příspěvky

Vložit komentář