Azet finance

Finanční magazín a rádce

Důležité informace, které byste měli vědět o dani z nemovitosti - AZET finance finanční magazín
Home Daně Důležité informace, které byste měli vědět o dani z nemovitosti
daň z nemovitosti

Důležité informace, které byste měli vědět o dani z nemovitosti

od redakce

Daň z nemovitosti, nyní nazývaná jako daň z nemovitých věcí, patří k daním, které většina z nás pravidelně odvádí. Kdo ji platí, jak je možné ji uhradit a kdy se vyměřuje? Tak přesně na tyto otázky Vám bude odpovězeno v následujících řádcích.

Daň z nemovitých věcí patří k daním, které lze zařadit do kategorie tzv. majetkových daní. Odvod daně se vztahuje na nemovité věci, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Její správu zajišťují krajské finanční úřady, a to prostřednictvím územních pracovišť. Příjemcem daně jsou výhradně konkrétní obce, kterým putuje do rozpočtů. Daň z nemovitosti je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, a to ve znění pozdějších předpisů, tedy v platné podobě.

Co si představit pod daní z nemovitosti a kdo ji odvádí?

Daň z nemovitosti má několik specifických vlastností. Jednak se platí dopředu na celý kalendářní rok a dále se vyměří na základě podaného daňového přiznání, a to jen a pouze jednou. V praxi to proto znamená, že pokud nenastane nějaká změna, která by mohla výši daně ovlivnit, pak každý rok finanční úřad vychází ze stejných údajů. Veškeré změny, které mohou vyměření daně ovlivnit je poplatník povinen hlásit a podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Daň je povinně hrazena každým vlastníkem domu, bytu, pozemku či jiné nemovité věci, která je specifikována v zákoně, jež tuto problematiku upravuje.

Důležité termíny, které je třeba si zapamatovat

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává do  konce ledna daného roku. Povinnost podat toto daňové přiznání mají vlastníci nemovitých věcí, na kterých byly provedeny úpravy ve větším rozsahu a samozřejmě i jedinci, kteří se stali vlastníky nějaké nemovité věci.

Úhrada vyměřené daně je pak stanovena do konce května daného roku. V případě, kdy vyměřená částka přesáhne 5.000,- Kč, je možné částku uhradit ve dvou splátkách, přičemž první je splatná do konce května a druhá do konce listopadu.

Včas se dozvíte, jakou částku máte zaplatit

Finanční úřady každý rok zasílají složenky s částkou k zaplacení či jiným způsobem informují vlastníka nemovitostí o povinnosti uhradit daň za příslušný kalendářní rok. Pokud Vám žádná informace do poloviny května nedorazí, je vhodné se informovat na příslušném finančním úřadě. Je také třeba si dát pozor i na to, že v případě, kdy vlastníte více nemovitých věcí, které katastrálně spadají do více krajů, přijde Vám složenek samozřejmě více. Je to z toho důvodu, že daň z nemovitých věcí spravuje krajský finanční úřad prostřednictvím územních pracovišť, která jsou k tomu místně příslušná. Složenky v těchto případech většinou doputují k poplatníkům v jedné obálce. Pokud máte pochybnosti o tom, zda Vám dorazily všechny potřebné informace pro platbu či zda finanční úřad nezapomněl na nějakou nemovitost, rozhodně se nevyplatí hráti si na mrtvého brouka. V takovém případě se vystavujete navýšení daně v podobě pokut a úroku z prodlení.

Jak je možné daň z nemovitosti zaplatit?
Daň je možné uhradit několika způsoby, a to:

  • běžnou složenkou
  • daňovou složenkou
  • prostřednictvím SIPO
  • bankovním převodem
  • prostřednictvím QR kódu ze složenky či informačního e-mailu
  • hotově na pokladně příslušného úřadu

Podobné příspěvky

Vložit komentář